WIZYTA GOŚCI Z PERMU.

W „Domu Przyjaźni”, w dniu 5 grudnia br. przebywała 7 – osobowa delegacja nauczycieli, wykładowców i pracowników administracji szkolnej z Permskiego Kraju z Federacji Rosyjskiej. Gospodarze spotkania: Józef Bryll i Jerzy Smoliński poinformowali Gości z Rosji o działaniach SWP-W i SWP-R w zakresie pracy z młodzieżą, w tym ze studentami – członkami Studenckich Kół Naukowych, o pracy na rzecz nawiązywania i realizacji bezpośredniej współpracy pomiędzy polskimi i rosyjskimi szkołami i wyższymi uczelniami, oraz o rozlicznych przedsięwzięciach mających na celu popularyzację języka rosyjskiego. Goście z Permu interesowali się wprowadzaną w naszym kraju reformą oświaty, przedstawili swoje wrażenia z pobytu w Polsce, a zwłaszcza ze złożonych wizyt w naszych szkołach. Poinformowali o stanie oświaty w ich kraju oraz o własnych doświadczeniach dydaktyczno- wychowawczych.
W spotkaniu, które przebiegło w dobrej i konstruktywnej atmosferze, uczestniczyli nasi wyróżniający się nauczyciele  wychowawcy: Helena Makarewicz i Michał Warych.