BYŁO… JEST… BĘDZIE Wystawa malarstwa formacji artystycznej CZTERY NA CZTERY

W ramach cyklu Stacja – Opole Główne 17 października w galerii na Dworcu Głównym PKP Opole odbył się wernisaż wystawy malarstwa czwórki artystów formacji artystycznej Cztery na cztery: członków Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole Joanny Dubiel-Stonogi (działaczki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód), Anny Marii Rogowskiej (członka Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód), Urszuli Serafin-Nogi (działaczki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód) oraz Małgorzaty Wojdyło (działaczki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód).

Łączy nas wieloletnia przyjaźń i współpraca artystyczna, wystawiennicza, pedagogiczna, wspólne projekty i akcje plastyczne, plenery w kraju i za granicą (Rosja, Niemcy, Czechy), a także Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa, Opolskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenie Współpracy i Dobrosąsiedzkich Stosunków z Niemcami …

Koncepcja formacji programowej kształtowała się stopniowo. Punktem wyjścia było malowanie na plenerach tych samych motywów z natury przez cztery przyjaciółki, takich jak samotne drzewo, aleja wierzbowa, mostek, nenufary, fontanna w Koźlu czy anioł w Biełgorodzie. Indywidualizm interpretacji motywu przez każdą artystkę nasunął pomysł podejmowania trudniejszych wyzwań – rozwiązywanie wspólnie ustalonego tematu w bardziej złożonych kompozycjach. Formuła nasunęła się sama: cztery malarki, cztery obrazy, a więc grupa cztery na cztery, a idąc dalej, każda tworzy cztery obrazy na określony temat, które zestawione razem stanowią nową logiczną całość artystyczną – czyli tetraptyk. I tak tetraptyk stał się znakiem rozpoznawczym grupy.

Od ośmiu lat „Formacja artystyczna CZTERY NA CZTERY” – to równoległe z własną drogą twórczą przedsięwzięcia, w pewnym sensie eksperymentalne, polegające na poszukiwaniu rozwiązań razem formułowanych problemów artystycznych, formalnych i mentalnych przy pełnym zachowaniu indywidualności twórczej. Efekty pracy kilkakrotnie były prezentowane w różnych regionach Polski.

Art. plast. Anna Maria Rogowska

Organizatorem wydarzenia był Związek Polskich  Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole przy wsparciu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Cykl ekspozycji pod nazwą „Stacja Opole Główne” jest częścią obchodów 800-lecia Opola. Patronat medialny objęło Radio Opole oraz TVP 3 Opole.

Otwarcia wystawy dokonała Małgorzata Sobolewska – członek Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole, członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód witając przybyłych gości oraz autorek wystawy, wystąpił z interesującym programem Chór na obcasach z Domu Kultury w Ozimku pod dyrekcją Pawła Wielgusa przyjęty owacyjnie przez licznie zebranych uczestników wernisażu.

Następnie głos zabrał Prezes ZPAP PSU Okręg Opole Adam Zbiegieni gratulując artystkom kolejnej wspaniałej wystawy i wręczył każdej z nich kwiaty. Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wyraził podziw nad pracą twórczą artystek, ich zaangażowanie w działalność artystyczną i społeczną w regionie, kraju i za granicą. Wręczył artystkom oraz prowadzącej spotkanie po symbolicznej róży.

Urszula Serafin-Noga przedstawiła autorki wystawy, a następnie tematykę wystawy.  Obecna wystawa, to retrospektywa grupy cztery na cztery począwszy od wspólnych motywów poprzez kolejne tetraptyki poszukujące rozwiązań formalnych i coraz częściej filozoficznych:

SZKŁO – szklany przedmiot, okno, przejrzystość, gra świateł, odbicia, załamania…

ANIELSKIE – DIABELSKIE – niejednoznaczność piękna i drapieżności secesyjnego motywu, dwoistość natury ludzkiej, paralelizm i kontrast wartości filozoficznych…

WODA – substancja płynna, jeden z żywiołów, źródło życia i kataklizm, życie akwenu, tafla wody, głębiny – wszystko płynie…

ZAMKNĄĆ OCZY I WYRUSZYĆ W PODRÓŻ – wrażenia z podróży, droga przez życie, dokąd oczy poniosą, w czasie, w przestrzeni, w nieznane, w inny wymiar…

BYŁO, JEST, BĘDZIE – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, względność czasu, to co jest staje się tym co było, plany na przyszłość weryfikują się tu i teraz, ulotność trwania, przemijanie, ponadczasowe dylematy i wartości… Na koniec artystki zaprosiły do zwiedzania wystawy z nadzieją, że dostarczy ona gościom bogactwa doznań artystycznych, a także inspiracji do przemyśleń.

Na zakończenie wernisażu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do akcji plastycznej „Kalejdoskop czasu”, malując na rolkach papieru wybrane wątki z życia, a następnie prace zostały przepuszczone przez tubę symbolizującą kalejdoskop.

Wystawę prezentowana będzie do listopada br.

Było jest będzie_katalog

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie