Azja Centralna. Święto Wiosny na Jedwabnym Szlaku

21 marca 2023 roku  Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla  oraz Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód,  byli organizatorami spotkania poświęconego Azji Centralnej, w tym szczególnie „Świętu Wiosny na Jedwabnym Szlaku”. Realizacja wydarzenia pozwoliła uczestnikom   dołączenie  do ponad 300 mln. ludzi na całym świecie, którzy jednoczą się w celebracji święta NAURYZ oznaczającego NOWY DZIEŃ. Ten radosny dzień pozwolił  zaproszonym na spotkanie  bliżej przyjrzeć się Azji Centralnej z jej wielokulturowym społeczeństwem, fascynującą historią i bogatą literacką tradycją. Zebranej ponad 40-osobowej grupie członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia wymienione zagadnienia w znakomity sposób przedstawił prowadzący spotkanie Wojciech Górecki – historyk, reporter, autor między innymi książek „Buran” i „Planeta Kaukaz” oraz wspomagający go, były ambasador Polski w Kazachstanie, nasz długoletni działacz dr Władysław Sokołowski – prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”.