Ambasador Republiki Mołdowy po raz kolejny odwiedził Opolszczyznę

Iurie Bodrug, goszczący po raz trzeci 20 sierpnia w naszym województwie, zapewnił o chęci pogłębienia kontaktów polsko-mołdawskich. Jego kraj chce skorzystać z polskich doświadczeń w drodze do Unii Europejskiej.
Jak podkreślił Ambasador Iurie Bodrug, Mołdowa może się od Polski wiele nauczyć. Trudne reformy, budowanie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i wreszcie wejście do Unii Europejskiej to kierunek, którym pragnie podążać jego kraj. – Wsparcie i współpraca z polskimi władzami i samorządami pomoże nam przekonać naszych obywateli, że kierunek proeuropejski jest słuszny. Przez przykład Polski możemy pokazać każdemu, że trzeba iść właśnie tą drogą. Chciałbym, żeby te zmiany które zaszły w ciągu 25 lat w głowach wielu Polaków, zaistniały także wśród naszych obywateli. Trudna historia może sprawić, że Mołdawianie czują się zagubieni i skonsternowani – argumentował.

Ambasador liczy także na intensyfikację polsko-mołdawskich kontaktów gospodarczych bezpośrednio między przedsiębiorcami. Jak mówił, można je już dostrzec w sferze branży budowlanej, maszyn i urządzeń rolniczych. – Nie liczymy tyle na polskie wsparcie finansowe, ale sprawdzone doświadczenia, nowoczesne technologie i innowacje – zaznaczył. Jak przyznał, kraj boryka się w wieloma problemami. Wieloetniczne społeczeństwo (ok. 30% mieszkańców nie używa języka mołdawskiego), brak zaufania do instytucji państwowych, ogromna skala wyjazdów zagranicznych – to tylko niektóre z nich. Ambasador liczy, że nowy proeuropejski rząd sprawi, że Mołdawia będzie podążać w kierunku Unii Europejskiej. Ważną kwestią jest także reforma samorządowa. Obecnie większość decyzji dotyczących inwestycji lokalnych zapada centralnie. Jak podkreślił Ambasador powinno się to zmienić. To samorządy i ich mieszkańcy znają najlepiej swoje potrzeby i preferencje. Ożywi to także aktywność samorządów, których działania do tej pory, są uzależnione od środków centralnych.

O specyfice naszego regionu mówił z kolei wicemarszałek województwa Antoni Konopka. Jak przypomniał, Opolszczyzna to region wielokulturowy. Naszym bogactwem jest to, że potrafimy wspólnie działać, widząc przy tym interes społeczny. Społeczności lokalne potrafią decydować, co jest dla nich ważne i wzajemnie się mobilizować.

Jak zaznaczył wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, Polska podobnie jak Mołdawia wiele skorzystała z doświadczeń innych krajów. – Podpatrywaliśmy, uczyliśmy się od naszych zachodnich sąsiadów. Ustabilizowaliśmy naszą sytuację i dzięki środkom unijnym zaszło wiele pozytywnych zmian. Cieszymy się, że ktoś teraz może skorzystać z naszych – mówił.

Ambasadorowi Iurie Bodrugowi, który sprawuje misję dyplomatyczną w naszym kraju od roku 2010, zależy na jak najszerszej intensyfikacji i nawiązywaniu kontaktów polsko-mołdawskich. Niezwykle pomocne są w tym Konsulaty Honorowe. W chwili obecnej takich placówek jest cztery: działają w Łodzi, Bielsku-Białej, Toruniu i Elblągu. W najbliższych planach jest także utworzenie Konsulatu Honorowego w Katowicach. Swoim zasięgiem miałby on objąć województwo śląskie i opolskie. Obecnie trwają procedury dyplomatyczne, które umożliwiłyby otwarcie placówki.

To spotkanie, to nie pierwsza wizyta Ambasadora w naszym regionie. Iurie Bodrug odwiedził nasz region przy okazji I Mołdawsko-Opolskich Dni Kultury, które odbywały się w roku 2013 oraz Debaty „Mołdawia w drodze do Unii Europejskiej”, która odbyła się grudniu 2014 roku. Współpraca z naszym województwem opiera się także o działania w zakresie rolnictwa i oświaty. Ambasada regularnie współpracuje z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Organizatorem spotkania był Gabinet Wojewody Opolskiego, Departament Współpracy Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

W spotkaniu Ambasadora z władzami województwa uczestniczył Eugeniusz Brudkiewicz oraz Alina Dorosz-Sobka. W godzinach późniejszych Ambasador Mołdowy wraz z kandydatem na Konsula Mołdowy w Katowicach Jackiem Stefaniakiem spotkali się w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z członkami Prezydium. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę naszego regionu z Mołdową oraz określono dalsze kierunki działania oraz zasady współdziałania z Konsulem Honorowym.
Pan Ambasador Iurie Bodrug wysoko ocenił pobyt czterdziestoosobowej grupy dyrektorów szkół z Mołdowy na Opolszczyźnie i poznania doświadczeń środowiska oświatowego w procesie transformacji i dalszych kierunków działania. Szczególnym zainteresowaniem jest i będzie ze strony mołdawskiej proces i osiągnięcia w sprawie rewitalizacji wsi opolskich z czym zapoznali się już niektórzy przedstawiciele władz niektórych regionów Mołdowy w czasie pobytu na Opolszczyźnie.