BARWY KULTUR – COLORS OF ALL CULTURES

Pod takim tytułem odbędzie się w dniach 7-13.09.2015r. w Rzeszowie międzynarodowy projekt wymiany młodzieży z Polski, Ukrainy i Gruzji. Celem tego projektu jest poznanie historii, kultury i tradycji krajów partnerskich, przełamywanie barier językowych, nawiązanie dialogu międzykulturowego oraz nauka tolerancji i otwartości. W projekcie weźmie udział 37- osobowa grupa młodzieży z Gori, Tarnopola oraz Przemyśla i Dębicy. W dniach 18-21 sierpnia br. odbyła się wizyta przygotowawcza projektu. Do Rzeszowa przyjechali partnerzy projektu w osobach: Bidziana Samniashvili – dyrektor organizacji Civic Education Office of Shida Kartli z Gori, Sviatoslav Abramiuk z Młodzieżowego Centrum Pracy w Tarnopolu.
Z ramienia beneficjenta projektu którym jest Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Warszawie rolę gospodarza i koordynatora pełniła Walentyna Turowska – specjalista ds. programów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie – członek stowarzyszenia. Pani Walentyna zapoznała gości ze strukturą SWPW oraz poinformowała, że m.in. głównym jego celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z partnerami zza wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje wzajemnego poszanowania.
Celem tego spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych dotyczących zbliżającej się wymiany młodzieży, omówienie jego programu, działań oraz metod pracy z młodzieżą przy uwzględnieniu różnic międzykulturowych. Ponadto omówiono przygotowanie uczestników do wymiany oraz podzielono obowiązki między liderami. Przedstawiono zamierzenia, plan programu, kwestie finansowe i logistyczne, a także sposób promocji projektu we wszystkich krajach partnerskich. Goście z zagranicy przedstawili pokrótce swoją działalność oraz grupę młodzieży z którą pracują. Podczas wizyty przygotowawczej odbyły się spotkania organizacyjne w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, Muzeum Okręgowym i Etnograficznym oraz w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie – miejscach w których młodzież będzie realizowała zaplanowane działania projektu. Goście z zagranicy zapoznali się również z miejscem zakwaterowania młodzieży podczas jej pobytu na Podkarpaciu oraz partnerami projekt, którzy wspierają jego działania organizacyjnie i medialnie.
Na zakończenie wizyty przygotowawczej liderzy z zagranicy będąc pod wrażeniem rozpoczętych przygotowań zgodnie zapewnili, że za dwa tygodnie z dużym zadowoleniem powrócą z młodzieżą do Polski na realizację projektu.
Program finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+