Album Nietoperze w oczach dzieci

Przekazujemy Państwu album zawierający prace dzieci biorących udział konkursie plastycznym „Nietoperze w oczach dzieci” który odbył się we wrześniu 2021 roku w Czarnorzekach podczas XVIII Nocy Nietoperzy organizowanej przez podkarpacki oddział wojewódzki naszego Stowarzyszenia.

Podkarpacka Noc Nietoperzy organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Pomimo tego że, tradycja ochrony nietoperzy w Polsce sięga XIX wieku, dopiero w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tą grupą ssaków i problemami ich ochrony. Ochroną prawną w objęte są wszystkie występujące w Polsce gatunki. Ssaki te są niezwykle pożyteczne, zjadają masę szkodliwych owadów, w tym niezwykle dokuczliwe komary.

Nietoperzy nie należy się bać!

„Podkarpacka Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się z przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, Gminy Korczyna i Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, na czele z przewodniczącym Stanisławem Juchą. W tym roku wydarzenie objęła honorowym patronatem Sekretarz Stanu i Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwa Klimatu i Środowiska Pani Małgorzata Golińska.

Album przedstawia dorobek Podkarpackich Nocy Nietoperzy poprzez prezentację prac wykonanych przez dzieci (rysunków oraz modeli nietoperzy) nagrodzonych w konkursie plastycznym podczas Podkarpackiej Nocy Nietoperzy. Publikacja przedstawia prace plastyczne wykonane przez dzieci i proponuje działania, które mają na celu promocję ochrony przyrody i gatunków chronionych na przykładzie nietoperzy, a także dokonać prezentacji środowiska oraz historii terenu, na którym odbywają się Podkarpackie Noce Nietoperzy i znajdują się siedliska ich bytowania.

Album został wydany przy współfinansowaniu Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód.

Wydano pod redakcją

Gabriela Zajdla

Polska Akademia Nauk

Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód

Poniżej wersja PDF do pobrania