Kazachstan 2021

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu naszego Stowarzyszenia ukazała się kolejna publikacja pn. „Kazachstan – 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości” zawierająca zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej, pod tą samą nazwą, zorganizowanej 25 marca 2021 r. przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”, Polsko – Kazachstańską Izbę Handlowo – Przemysłową i Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce, a także artykułów, opracowanych i złożonych do druku w 2021 r.

„Ten pokaźny zbiór studiów, przygotowany przez ekspertów w języku polskim i rosyjskim, zainteresuje z pewnością nie tylko politologów w ich badaniach historyczno – porównawczych, ale także szersze grono badaczy zainteresowanych kazachską rzeczywistością. Kraj ten, choćby ze względu na swój duży skok cywilizacyjny, przez wiele ostatnich lat budził zainteresowanie, a nawet podziw” – z recenzji Ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra, byłego kierownika Katedry Pedagogiki Porównawczej i Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Serdecznie zachęcamy do lektury  tej ciekawej publikacji.