Okrągły Stół o Kazachstanie

Na zaproszenie Ambasady Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2023 rokuprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód Józef Bryll wziął udział w obradach okrągłego stołu  pt.Reformy Prezydenta Kazachstanu Kasym-ŻomartaTokajewa.Wyniki wyborów parlamentarnych”.  Moderatorami obrad byli: Jerzy Olędzki- Ekspert w Fundacji „Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma” oraz  Władysław Sokołowski- Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”,Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie w latach 2004-2007 , Ambasador Przyjaźni Zgromadzenia Narodu Kazachstanu. Omawianymi zagadnieniami „Okrągłego Stołu” były: reformy polityczne i społeczno – gospodarcze Prezydenta  Kazachstanu Kasym-ŻomartaTokajewa w celu stworzenia „Nowego Sprawiedliwego Kazachstanu” i wyniki wyborów deputowanych do Mażylisu Parlamentu i maslichatów Republiki Kazachstanu. Dyskusję zapoczątkowało wystąpienie JE Ambasadora Republiki Kazachstanu Alima Kirabayeva.Kolejnymi mówcami byli parlamentarzyści,  politycy, uczeni, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, wśród których wystąpili: Piotr Zientarski – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej, Radosław Darski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych  RP, BolatNurgaliyev –  Przewodniczący Rady Instytutu Studiów nad Polityką Zagraniczną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kazachstanu (w trybie online), Kazimierz Kleina – Senator RP, Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, Wicepremier – Minister Gospodarki w latach 2012-2015, Andrzej Bisztyga – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego  , Józef Bryll – Prezes SWP-W,  Jacek Sobczak –  Instytut Nauk Prawnych, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Jerzy Olędzki – Ekspert w Fundacji „Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma”. Obrady odbywały się  także w trybie online.