Rozmowa z Repatriantami

Z inicjatywy Stowarzyszeń: „Mój Kazachstan” i Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód w Domu Przyjaźni przy Marszałkowskiej w dniu 06.02.2020 r. odbyło się spotkanie dr Joanny Książek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorki  publikacji pt. „Stamtąd – Tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji” opartej na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród Repatriantów z grupą Polaków z Kazachstanu, którzy wrócili do Polski. Celem spotkania było przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przez autorkę książki oraz wysłuchanie opinii tych ,którzy przyjechali do Polski w ramach repatriacji. Ciekawe wypowiedzi i dyskusja podczas spotkania będą podstawą do wypracowania rekomendacji do instytucji zajmujących się problematyką repatriacji. Dr. Joanna Książek ma zamiar kontynuować badania na temat stanu i problemów wynikających z procesu integracji w nowym miejscu zamieszkania. Zainteresowanym tą problematyką zachęcamy do zapoznania się z ciekawą publikacją.