75 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na ZSRR

W związku z 75 rocznicą agresji hitlerowskiej na Związek Radziecki, delegacja SWP-W i SWP-R z Józefem Bryllem, Jerzym Smolińskim, Niną Latusek i Mieczysławem Wojdygą przebywała w dniu 20 czerwca 2016 r. na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Tonkielach koło Drohiczyna. Przybył również Zastępca Attache Wojskowego, Lotniczego i Morskiego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie – Nikołaj Sołowiew. W uroczystości złożenia wieńców i zapaleniu zniczy uczestniczyli mieszkańcy gminy i miasta, samorządowcy z Burmistrzem Drohiczyna Wojciechem Borzymem. Uroczystość złożenia wieńców poprzedzona została modlitwą, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii prawosławnej.

Na Cmentarzu w Tonkielach znajdują się groby ponad 25 tysięcy Czerwonoarmistów, w tym pierwszych ofiar napaści niemieckiej na ZSRR z czerwca, lipca i sierpnia 1941 r. Cmentarz jest zadbany i utrzymany w należytym porządku dzięki mieszkańcom wioski i nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkól w Drohiczynie.

Po uroczystości w Tonkielach delegacja została przyjęta przez Burmistrza Pana Wojciecha Borzyma. W trakcie spotkania omówiono możliwości współpracy naszego Stowarzyszenia z samorządem miasta i gminy Drohiczyn. W rozmowach uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół Pani Dorota Kowalczuk, która poinformowała, że w szkole duża część uczniów gimnazjum i liceum uczy się języka rosyjskiego.

Rozmowy miały charakter rzeczowy i konkretny. Przebiegły w przyjaznej i życzliwej atmosferze.