II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa mają zaszczyt zaprosić na:

II Międzynarodową Konferencję Naukową
„Polska i Białoruś we współczesnej Europie”,
która odbędzie się 16 i 17 czerwca 2016 r., na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja jest kontynuacją inicjatywy z kwietnia 2015 roku, zrealizowanej na Uniwersytecie Warszawskim, która zdobyła bardzo przychylne opinie uczestników i obserwatorów zarówno po stronie polskiej jak i białoruskiej. Dowodem osiągniętego sukcesu może być nie tylko fakt organizacji drugiej edycji konferencji, ale również przeniesienie dysput naukowych na dwa dni.

Dzień pierwszy będzie poświęcony kwestiom biznesowym i gospodarczym, które będą omawiane przez ekspertów i biznesmenów zaproszonych przez stronę polską i białoruską. Dzień drugi to dzień nauki, w którym zgłoszeni naukowcy, wzorem roku poprzedniego, zabiorą głos na temat najważniejszych zagadnień dotyczących współpracy polsko-białoruskiej.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką Europy Wschodniej do wzięcia udziału w wydarzeniu. Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji. Organizatorzy zapewniają również wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej artykuły uczestników.