75 lat Moskiewskiej Uczelni

28 października 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 75 rocznicy utworzenia słynnej rosyjskiej szkoły dyplomatów – Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytetu MSZ Federacji Rosyjskiej. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MGIMO – A. Jesionek. Powitał przybyłego na spotkanie Ambasadora Federacji Rosyjskiej Sergieja Andrejewa / Absolwenta MGIMO/ z Małżonką, Dyrektora RONiK – Igora Żukowskiego /Absolwenta MGIMO/, Prezesa ZG SWP-R, Wiceprezesa SWP-W – Jerzego Smolińskiego, Wiceprezesa ZG SWP-R – Urszulę Moskwę-Tylendę /Absolwentkę MGIMO/, Przewodniczącą Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji /Radzieckich/ – Marię Świerczewską – Chrząszcz
i przybyłych ponad 70 polskich Absolwentów MGIMO. Mariusz Świder przedstawił historię MGIMO podkreślając, iż tę znakomitą Uczelnię ukończyło prawie 300 Polaków. Jedną z pierwszych Absolwentek była Mirosława Wiklik, która w swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu podzieliła się swoimi wspomnieniami udowadniając wspaniałą pracę tej Uczelni na odcinku przygotowania kadr dyplomatyczno – konsularnych. Ambasador S. Andrejew przekazał uczestnikom spotkania i wszystkim Absolwentom MGIMO serdeczne pozdrowienia i najlepsze Życzenia. Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej
i życzliwej atmosferze.