Przedstawiciele SKN ”Polska-Wschód” w Mołdawii

Słoneczna, pokryta winnicami i polami kukurydzy kolorowa Mołdawia stała się miejscem naukowych i poznawczych inspiracji dla studentów pedagogiki-członków Studenckiego Koła Naukowego ”Polska-Wschód” Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filiiw Piotrkowie Trybunalskim, którzy wraz z opiekunem Koła dr Joanną Harazińską, mieli okazję przebywać w tym kraju na zaproszenie Prezydenta Rejonu Glodeni Iona Cojocari oraz Pani Prorekto ds międzynarodowych Uniwersytetu w Bielcach prof. Valentiny Pritcan. Celem wizyty było : nawiązanie nowych kontaktów ze studentami z Mołdawii (warto przypomnieć, że w 2012 roku członkowie SKN organizowali w naszej Filii konferencję naukową poświęconą Mołdawii  z udziałem mołdawskich studentów-dzisiaj cenionych pracowników w różnych sferach życia kraju), udział w seminarium naukowo- poznawczym zorganizowanym dla naszych studentów przez wykładowców ww. Uczelni, zapoznanie się z pracą pedagogów w Mołdawii, udział w obchodach Dnia Pedagoga, nawiązanie współpracy z Polonią, w tym z potomkami zesłańców po powstaniach narodowowyzwoleńczych. Wizyta, która miała miejsce w dniach 30.09-6.10 br. stała się dla studentów olbrzymim źródłem wiedzy, kontaktów i wzruszeń. Nawiązano współpracę z Muzeum Polskim i Domem Polonii w Styrczy, z lektorami języka polskiego i dziecięcym zespołem polskiej pieśni i tańca ludowego. Wzruszającym momentem było uroczyste otwarcie Sali Kultury i Języka Polskiego przy Centrum Kultury w Glodeni. Seminarium w Uniwersytecie zaowocowało zaproszeniem naszych studentów do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej oraz nawiązaniem kontaktów z mołdawską młodzieżą . Członkowie delegacji-przyszli pedagodzy poszerzyli swoją wiedzę i kompetencje dzięki licznym spotkaniom i dyskusjom z dyrekcją i gronem pedagogicznym kilku mołdawskich szkół. Olbrzymie wrażenie sprawiła centralna uroczystość poświęcona Dniu Pedagoga w stolicy kraju Kiszyniowie, gdzie wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli skierowała Premier Mołdawii oraz Minister Edukacji. Należy podkreślić, że studenci naszej Filii włączyli się czynnie zarówno w seminarium, jak i wydarzenia i spotkania wynikające z programu wizyty. Z wielkim aplauzem przyjęto występy naszego studenta Roberta Alberciaka w koncertach poświęconych Dniu Pedagoga.

Opiekun SKN „Polska-Wschód” i członkowie delegacji wyrażają podziękowania Władzom Uniwersytetu oraz Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód” za pomoc w realizacji tej wartościowej i budującej perspektywy na przyszłość wizyty.

Pismo od Koła i SKN

Szanowny Panie Prezesie  w imieniu Koła Miejsko-Powiatowego naszego Stowarzyszenia w Piotrkowie Trybunalskim oraz studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym „Polska-Wschód” Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim składam wielkie podziękowanie Panu Prezesowi oraz Zarządowi Krajowemu naszego Stowarzyszenia za wsparcie finansowe wyjazdu delegacji studentów do Mołdawii na obchody Dni Pedagoga. Studenci pedagogiki wrócili do kraju pełni pozytywnych emocji i nowej wiedzy. Organizatorzy zapewnili niezwykle ciekawy program, co zdecydowanie poszerzyło horyzonty pojęć naszych młodych przedstawicieli. Na uwagę zasługuje seminarium, jakie dla nich zorganizowano w Uniwersytecie w Bielcach, udział w koncertach, spotkania z pedagogami Mołdawii. Nasi studenci wrócili bogatsi w wiedzę, pozytywne emocje, nowe przemyślenia. Wrócili też pełni uznania i przyjaznych uczuć do niezwykle serdecznych Gospodarzy, którzy przyjmowali delegację gorąco i radośnie. Wielu wzruszeń dostarczyły też kontakty z miejscową Polonią, koncert dziecięcego zespołu polonijnego, otwarcie Sali Kultury Polskiej Wszystko to nie byłoby możliwe bez Państwa życzliwego wsparcia, za które raz jeszcze dziękujemy!

Opiekun Koła dr Joanna Harazińska