Święte Wieczory w Białymstoku

W dn. 2018.01.15 odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie „Święte Wieczory”, którego  głównym organizatorem jest Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe. Wspierającym te przedsięwzięcie kolejny rok jest Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Tradycyjnie spotkania odbywają się po prawosławnych świętach Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, które obchodzone są zgodnie z kalendarzem juliańskim.  Głównie są one dedykowane młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestniczą w nich duchowni, członkowie stowarzyszenia, osoby wspierające działalność oraz rodzice dzieci. Tegoroczne spotkanie odbyło się w pomieszczeniach Muzeum Karnego . Uczestniczył w nim  prawosławny biskup supraski Andrzej. Ambasadę Federacji Rosyjskiej reprezentował pan Igor Żukowski  Radca Ambasady -Dyrektor Rosyjskiego  Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.  W trakcie spotkania młodzież śpiewała kolędy, recytowała wiersze związane ze świętami.  Najmłodszym uczestnikom Święty Mikołaj wręczył paczki. W części artystycznej spotkania wystąpił czteroosobowy chór męski oraz soliści wykonujący piosenki przy akompaniamencie gitary. Repertuar przez nich reprezentowany dotyczył głównie kolęd oraz najbardziej popularnych piosenek rosyjskich. Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja w trakcie której uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych potraw związanych ze świętami. Podczas  uroczystości prezes Podlaskiego Oddziału SWP-W  Witalis Kuryłowicz w imieniu prezesa Zarządu Krajowego SWP -W  Józefa Brylla wręczył pani Halinie Romańczuk-prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Polsce przyznany przez kapitułę Medal „ Mickiewicz-Puszkin”. Medal ten został przyznany za wieloletnią współpracę Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego  ze  Stowarzyszeniem Współpracy Polska- Wschód.