Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Związku Polaków na Białorusi

Na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi w dn. 18-19.11.2017r. delegacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W w składzie:

– Witalis Kuryłowicz                                         – prezes Oddziału Podlaskiego

– Agnieszka Nazaruk – Zdanuczyk                  – v-ce prezes Oddziału Podlaskiego

– Jan Wołosik                                                    – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

uczestniczyła w Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Związku Polaków na Białorusi, który odbywał się w Grodnie.

W turnieju uczestniczyło 10 zespołów reprezentujących: Białoruś, Rosję, Ukrainę oraz Polskę. Miejscem zmagań zespołów była hala sportowa Uniwersytetu Medycznego w Grodnie.

Turniej trwał trzy dni. W niedzielę 2017.11.19 rozegrano półfinały oraz finał.

Na szczególną uwagę zasługuje świetna organizacja imprezy, której głównym organizatorem był przewodniczący Oddziału Grodzieńskiego Związku Polaków na Białorusi pan Kazimierz Znajdziński.

Ponieważ Podlaski Oddział Wojewódzki SWP-W ma podpisane porozumienie o współpracy z  wyżej wymienionym Oddziałem Grodzieńskim zostaliśmy zaproszenie na  Turniej.

Jednym z efektów naszego pobytu było szczegółowe zapoznanie się: na czym polega organizacja turnieju, jakie warunki muszą spełniać startujące zespoły, jakimi środkami finansowymi należy dysponować biorąc w nim udział.

Uzgodniliśmy z organizatorami, iż w następnym roku /2018/ w turnieju weźmie  udział drużyna z Białegostoku, która będzie reprezentowała Podlaski Oddział Wojewódzki SWP-W.