Ważne styczniowe rocznice

Jak co roku, mieszkańcy Konina i okolic obchodzili rocznice ważnych wydarzeń związanych z historią regionu. Rok 1863 to czas kolejnego zrywu narodowego zwanego Powstaniem Styczniowym. Polscy patrioci podnieśli rękę na zaborcę. W Kongresówce rozpoczęły się, jak podawały oficjalne doniesienia do Petersburga, „wojennyje diejstwia”, w których nie zabrakło buntowników spod Konina. W 150. rocznicę członkowie naszego Stowarzyszenia i archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Koninie wspólnie z lokalnymi miłośnikami historii zadokumentowali miejsce jednej z ważniejszych bitew powstańczych tego regionu, to jest Bitwę pod Olszowym Młynem. Została, także wydana przez SWPW dwutomowa publikacja pt. „Powstanie Styczniowe na Ziemi Konińskiej”. Przez ostanie pięć lat Olszowy Młyn stał się ważnym miejscem, gdzie są obchodzone przez konińską młodzież kolejne rocznice wybuchu Powstania Styczniowego.  I tak było w tym roku. Także lokalne władze samorządowe zorganizowały  uroczystość upamiętniająca  sto pięćdziesiątą piątą rocznicę Powstania. Uroczystości odbyły się  tam gdzie został stracony powstaniec styczniowy, zakonnik ojciec Maksymilian  Tarejwo.

 

20-go stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła spod okupacji hitlerowskiej mieszkańców Konina i okolic. Dzień wcześniej tamtego roku  rozpoczął się bój o tak zwaną drugą linię obrony hitlerowskiej opartej o rzekę Warte, o miasto Koło. Zdobycie Koła  uczczone było salutem na Kremlu, a po tych walkach pozostał trwały ślad – Cmentarz Wojenny na którym pochowano poległych wyzwolicieli miasta i regionu. Co roku na tym cmentarzu, jak i innych miejscach pochówków żołnierzy nie tylko Armii Czerwonej zapalne są znicze i składane są kwiaty. Jest to dowód na to, że dzieci i wnuki pamiętają o tych, którzy oddali swoje bardzo często młode życie wyzwalając ich rodziców i dziadów od hitlerowskiej okupacji.

 

Więcej na:

www.wielkopolskatv/bitwa-olszowym- młynem/,
www.wielkopolskatv/konin-powstanie- walka-o- honor