DZIEŃ   ZWYCIĘSTWA

W dniu 8 maja 2023 roku delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód na czele z prezesem Oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem złożyła wiązankę kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji 78 […]