DZIEŃ   ZWYCIĘSTWA

W dniu 8 maja 2023 roku delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód na czele z prezesem Oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem złożyła wiązankę kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji 78 rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej i Zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem.

Uroczystości miały doniosły charakter – przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Ponad 30 delegacji instytucji rządowych i administracyjnych oraz organizacji społecznych złożyło wieńce i wiązanki kwiatów pod grobem oddając hołd wszystkim, którzy poświęcili życie za ojczyznę.