Rozmowa o lubelskich inicjatywach

22 września członkowie kierownictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek, uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem Oddziału Lubelskiego. Spotkaniu przewodniczył ks. prof. […]