Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

W dniu 15 września br. odbyło się kolejne zebranie Prezydium ZarząduKrajowego naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym porządkiem obradPrezydium zajęło się propozycjami działań na IV kwartał […]