Zebranie Zarządu Krajowego

11 grudnia br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.W zebraniu udział wzięli prezesi Oddziałów i członkowie  […]