Jubileusz prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego

30 sierpnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyła się uroczysta sesja naukowa pt. „Język i kultura pogranicza” dedykowana prof. dr. hab. […]

Wizyta w Kielcach

W dniu 25 sierpnia br. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla i […]

Piosenki i tańce Białorusi

Zarząd Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Mińsku Mazowieckim, władze samorządowe miasta i powiatu, Miejski Dom Kultury we współpracy z Białoruskim Centrum Kulturalnym […]

Współpraca z Polonią

W Płocku, woj. mazowieckie, przebywała 18-osobowa grupa liderów polskich organizacji polonijnych z czterech obwodów Federacji Rosyjskiej, a mianowicie Republiki Autaj, Ałtajskiego Kraju, Obwodu Kiemierowo i […]

Gościnne Lubuskie

Jak co roku Lubuski Oddział Stowarzyszenia  Współpracy Polska – Wschód w Zielonej Górze zorganizował 2 tygodniowy wakacyjny pobyt młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy . […]