PROMOCJA TURYSTYKI GASTRONOMICZNEJ, KUCHNI NARODOWYCH PŁASZCZYZNĄ DO ROZWOJU RUCHU TURYSTYCZNEGO I WSPÓŁPRACY

W dniu 22 sierpnia 2017 r. miało miejsce spotkanie organizowane we współdziałaniu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury z Leonidem Gelibtermanem – V-ce Prezesem Rosyjskiej Federacji Hotelarstwa i Gastronomii, Prezesem Komitetu Organizacyjnego Russian Gastroweek, przedstawicielem Rady Konsultacyjnej World Tourist Organisation, Prezesem Międzynarodowego Centrum Wina i Gastronomii. Rosyjski gość poinformował o działalności liczącej 3000 członków Federacji Hotelarstwa i Gastronomii , współpracy w zakresie turystyki gastronomicznej z partnerami z 50 krajów na wszystkich kontynentach, w tym z rynkiem azjatyckim ( Japonia, Indonezja, Indie,Wietnam, Chiny) i europejskim (m.in. Hiszpania, Portugalia, Grecja, Belgia, Węgry, Łotwa), realizowanych od dwóch lat inicjatywach w zakresie promocji kuchni rosyjskiej oraz promocji turystyki gastronomicznej do Rosji –„Rosyjskich Tygodniach Gastronomicznych” i planowanym w dniach 30-31 sierpnia br. w Kaliningradzie międzynarodowym Forum „Gastronomy Tourism and Street Food”. Wskazał przy tym na wpływ promocji gastronomicznej na rozwój ruchu turystycznego do Rosji ( np. w ciągu ostatnich 3 lat wzrost przyjazdów z rynku hiszpańskiego o 30%). Stało się to m.in. dzięki „Rosyjskim Tygodniom Gastronomicznym ” w Madrycie w 2015 r. oraz w Madrycie i Barcelonie w 2016 r. Poinformował, że obecnie rynkiem nr.1 w turystyce przyjazdowej do Rosji są Chiny. Wyraził zainteresowanie współpracą w zakresie promocji turystycznej i kuchni
narodowych z Polską. Uczestniczący w spotkaniu Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej zaprezentował działania podejmowane przez POT we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w obszarze rozwoju i promocji kuchni polskiej, powstaniu 23 Polskich Szlaków Kulinarnych i utworzeniu Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne. Poinformował także o działalności Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Moskwie. Dr Julian Bystrzanowski – V-ce Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego przedstawił cele i zadania Izby oraz wyraził zainteresowanie współpracą z Rosyjską Federacją Hotelarstwa i Gastronomii. Uczestniczący w spotkaniu dr Adam Zaborowski- Prezes Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich wskazał na możliwości współpracy w zakresie promocji turystyki, turystyki gastronomicznej i kuchni narodowych w kontekście Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji w 2018 r. i wielce prawdopodobnego udziału w nich polskiej reprezentacji narodowej. W spotkaniu uczestniczyli dr Jerzy Smoliński – V-ce Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i dr Igor Żukowski – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury.