Jubileusz prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego

30 sierpnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyła się uroczysta sesja naukowa pt. „Język i kultura pogranicza” dedykowana prof. dr. hab. Feliksowi  Czyżewskiemu z okazji 45 – lecia pracy naukowej i dydaktycznej.  W  tej uroczystości   udział wzięli Prezes  i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek. Delegacja złożyła  życzenia Jubilatowi przekazując Dyplom Honorowy  Zarządu Krajowego SWP-W przyznany przez Kapitułę za wieloletnią prace naukową na rzecz promowania języków słowiańskich. Organizatorami sesji byli   Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, Absolwenci LO Wisznice „Matura 1976”,Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz Wójt Gminy Wisznice. Uczestników sesji powitali Dyrektor LO W Wisznicach  Piotr Osipiuk oraz Wójt Gminy Piotr Dragan.     W sesji uczestniczyło liczne grono profesorów   uczelni z Polski a także z Grodna i Brześcia z Białorusi, wielu samorządowców  województwa Lubelskiego dyrektorów instytucji i szkół. Uczestniczyli także przedstawiciel Ambasady Bułgarii w RP, Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie i Konsul Honorowy Ukrainy.

Przedstawionych zostało pięć referatów :

  1. „Słowo o Jubilacie –w aspekcie działalności dydaktycznej i naukowej” – dr Agnieszka Dudek – Szumigaj (UMCS),
  2. „Miejsce LO w Wisznicach na tle placówek oświatowych regionu – spojrzenie retrospektywne” – mgr Aleksander Szołucha (dyr.LO 1970 -1986),
  3. „Pogranicze z perspektywy historyka” – prof. dr hab. Henryk Gmiterek (UMCS),
  4. „Dialektologia jako nauka i jako przedmiot dydaktyki” – prof. dr hab. Halina Pelc (UMCS),
  5. „Polacy na Grodzieńszczyźnie. Język, tradycja, kultura” – dr Katarzyna Konczewska (Grodno). W części artystyczne wystąpili : uczniowie Gimnazjum im. K. Baczyńskiego i Liceum Ogólnokształcącego im. W Zawadzkiego w Wisznicach oraz Męski Zespół Wokalny z Dubeczna działający przy GOKw Hańsku.

Organizatorom gratulujemy wspaniałej imprezy. Znakomitemu profesorowi z pogranicza, popularyzatorowi języków słowiańskich życzymy STO LAT.