Wizyta w Kielcach

W dniu 25 sierpnia br. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla i Zdzisława Jacaszka, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Saturnina Kampioniego z Prezesem i Wiceprezesem Oddziału Świętokrzyskiego Markiem Dutkiewiczem i Jerzym Suchańskim. W spotkaniu uczestniczyła Specjalista Ewelina Pawłowska. Tematem spotkania były sprawy majątkowe, oraz związane z bieżącą działalnością  Oddziału. Poruszone zostały kwestien administrowania majątkiem w Kielcach oraz warunki gospodarczo – rynkowe związane z wynajmem lokali. Gospodarze przedstawili aktualną sytuację związaną z gospodarowaniem majątkiem i problemy dotyczące bieżącej działalności Oddziału. Członkowie kierownictwa Stowarzyszenia  przedstawili  w swoich wypowiedziach aktualną sytuację finansowo- gospodarczą SWP-W, propozycje działań w tym zakresie dla Oddziału oraz  możliwości aktywizowania działalności merytorycznej.  Prezes Stowarzyszenia pozytywnie ocenił działania Oddziału , które wpłynęły na uporządkowanie spraw  obiektu oraz podkreślił znaczenie majątku dla realizacji programu SWP-W. Przewodniczący KKR wyraził akceptację  przedstawionych zamierzeń dotyczących  gospodarowania majątkiem, oraz podkreślił jego znaczenie w życiu Stowarzyszenia. Omówione zostały także sprawy związane z przygotowywanymi  obchodami 25 –lecia Stowarzyszenia.