WSPÓLNE CELE-WSPÓLNE DZIAŁANIE

Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Podkarpacka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy postanowiły zawrzeć umowę. Umowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska w którym działa OHP. Owocem tego […]

JĘZYKOWE SHOW

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zorganizowali znakomitą imprezę dla swoich młodszych kolegów z konińskich i pod konińskich szkół średnich. Imprezę nazwano „ Językowe […]