Pamięć o żołnierzach

W Lęborku (Województwo Pomorskie) odbyła się uroczystość złożenia wieńców na cmentarzu wojskowym, gdzie pochowano ponad 700 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli podczas wyzwolenia miasta od […]

Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

11 marca 2020 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Prowadzący posiedzenie prezes Stowarzyszenia Józef Bryll przedstawił porządek obrad, […]