Pamięć o żołnierzach

W Lęborku (Województwo Pomorskie) odbyła się uroczystość złożenia wieńców na cmentarzu wojskowym, gdzie pochowano ponad 700 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli podczas wyzwolenia miasta od niemieckich faszystowskich najeźdźców. W  uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm RP I. Senyszyn i A. Rozenek, Konsul Generalny Federacji  Rosyjskiej w Gdańsku W. P. Kolesnikow z Małżonką, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku A. A. Potiomkin, przedstawiciele władz miejskich i organizacji społecznych, wśród których była delegacja  Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  z prezesem Anną Firlej. Po zakończeniu uroczystości w Ratuszu odbyło się spotkanie z Zarządem i Radą Miasta  Lęborka.