Obchody święta „ Kaziuki” w Grodnie

Członkowie Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód w Białymstoku na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi  Oddziału Grodzieńskiego / z którym Oddział ma podpisane porozumienie […]