11 Listopada 2015 roku

Z inicjatywy Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Fundacji Solidarność-Wschód zorganizowano w dniu 11 listopada 2015 roku w Muzeum Niepodległości wernisaż wystawy pt. […]

Dyktando języka rosyjskiego

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III projekcie dydaktyczno-naukowym organizowanym we współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie […]