20 lat samorządności Województwa Opolskiego

W dniu 22 maja w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Opolskiego z udziałem byłych i obecnych samorządowców, a także starostów i burmistrzów aby w trakcie obrad dokonać oceny dokonań w ciągu minionych 20 lat od zagrożenia reformą administracyjną – która nie przewidywała województwa opolskiego – dobrze zrealizowaliśmy swoje zdanie samorządowe. Służba zdrowia, transport kolejowy, inwestycje drogowe, szkoły zawodowe to zadania samorządu, które realizujemy w partnerstwach, konstruktywnie. Tworzymy wspólnotę, dlatego w województwie opolskim dobrze się mieszka. Mamy w sobie entuzjazm i wiarę w to, że jesteśmy w stanie zrobić dużo dobrych rzeczy  – mówił marszałek Andrzej Buła.

Profesor Dorota Simonides,  była senator i honorowa obywatelka regionu, w swoim wystąpieniu przypomniała kalendarium wydarzeń związanych z obroną regionu. Wspomniała również symboliczny klucz, który miał być wręczony ówczesnym przedstawicielom rządu, jako symbol determinacji w sprawie Opolszczyzny.

Każdy z zabierających głos, a głównie byli to samorządowcy – marszałkowie, wicemarszałkowie, dyrektorzy departamentów, starostowie i burmistrzowie, a także osoby zasłużone dla regionu starali się pokazać dorobek i rozwiązywanie trudnych problemów, a także zdań które czekają nas dziś i w przyszłości.

Biskup opolski Andrzej Czaja podkreślił, że ta uroczysta sesja, to dla niego uczta duchowa. – Reforma samorządowa w Polsce bardzo się udała i oby się nadal rozwijała – mówił. Biskup Czaja przypomniał, że w czasie obrony Opolszczyzny, w 1998 roku, mieszkał w Lublinie, ale dzięki relacjom arcybiskupa Alfonsa Nossola, ze sprawami regionu był na bieżąco. – Wróciłem w 2009 roku i jestem świadkiem rozwoju naszego województwa, za co dziękuję. Piękno naszej ziemi widać gołym okiem, nie zawsze widać zaś zaangażowanie oraz pozytywny styl pracy samorządowców – mówił. Biskup życzył samorządowcom jedności i dalszego zaangażowania dla regionu,  bez negatywnych emocji.

W dyskusji zabrał głos również Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz pokazując 25-letni udział i rolę Stowarzyszenia w pracy na rzecz rozwoju regionu, a szczególnie współpracy Opolszczyzny z krajami na wschód od Bugu i dziękując za 20-letnią współpracę samorządowcom Województwa Opolskiego, a także za nagrody i wyróżnienia otrzymane przez działaczy i Oddział Wojewódzki.

Sukces uzyskania najaktywniejszego Oddziału Stowarzyszenia  w okresie 25-letniej oceny naszej pracy były możliwe dzięki wzorowej współpracy z samorządami, a szczególnie z Urzędem Marszałkowskim dlatego Kapituła Medali Mickiewicz-Puszkin, której przewodniczy Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Zarząd Stowarzyszenia przyznała dla Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za osobisty wkład i zaangażowanie całego Zarządu Województwa Opolskiego w budowanie i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą najwyższe odznaczenie Stowarzyszenia Medal Mickiewicz-Puszkin i Dyplom Honorowy 25-lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Obecni na sali przyjęli wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego i Członków Zarządu przez Stowarzyszenie brawami.