Poezja i proza w języku polskim i rosyjskim zabrzmiała w murach Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego

22 maja zwycięzcy eliminacji szkolnych wraz z nauczycielami – opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego spotkali się na XLVIII eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu” w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego aby poddać się kolejnej ocenie recytowanych utworów poezji i prozy wschodnich literatów.

Organizatorem eliminacji był Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego i Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Eliminacje odbywały się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Opolu Michała Sieka.

Organizatorzy, jurorzy i goście spotkali się na rozpoczęciu imprezy w czytelni biblioteki, gdzie była przygotowana wystawa literatury, słowników i innych wydawnictw Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego.

W wystąpieniu Eugeniusz Brudkiewicz – prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód podkreślił dotychczasowy dorobek upowszechniania wśród dzieci i młodzieży szkolnej bogatej i pięknej literatury krajów wschodnich dokonanej w ciągu minionych 48 lat trwania konkursu. Poinformował także wszystkich obecnych, że eliminacje zorganizowane zostały przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego i że dziś odbywa się Uroczysta Sesja Sejmiku województwa opolskiego zwołana z okazji 20 lat samorządu województwa, na której wręczę na ręce Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę odznaczenie Stowarzyszenia jakim jest Medal Mickiewicz-Puszkin.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Chlebda – Dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego  dyrektor Instytutu Slawistyki, a w jego strukturze – kierownik Zakładu Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego; przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN; członek Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, który wygłosił krótki ale interesujący wykład na temat literatury wschodnich pisarzy, życzył pięknych wrażeń podczas konkursu oraz zaprosił uczestników do studiowania na opolskiej uczelni.

Jury powołane spośród wybitnych specjalistów przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód pracowało w trzyosobowym składzie:

 • dr Jolanta Drwięga
 • dr Irena Danecka
 • mgr Barbara Chlebda.

Po przesłuchaniu i ocenie recytacji wszystkich uczestników eliminacji Jury przyznało nagrody następującym uczestnikom:

W kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce – Katarzyna Babkin z PSP Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
 • II miejsce – Aleksandra Urbańska z PSP w Byczynie
 • III miejsce – Patrycja Gabor z ZSGI PSP w Krośnicy
 • III miejsce – Milena Hurek z ZSGI PSP w Krośnicy
 • III miejsce – Ewa Gryglewicz z PSP w Biskupicach

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 • I miejsce – Julia Joanna Cebula z PSP w Zimnicach Wielkich (Gimnazjum)
 • II miejsce – Jadwiga Merwa – PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku (Gimnazjum)

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • I miejsce – Natalia Strzeduła z II LO w Kędzierzynie-Koźlu
 • II miejsce – Liwia Wieczorek z ZSO w Głubczycach
 • III miejsce – Jesika Smolarczyk z ZSO w Głubczycach

Poziom występów był wysoki, szczególnie w pionie szkół podstawowych, dlatego przyznano więcej w tym pionie miejsc trzecich. Najlepszym występem wśród wszystkich uczestników konkursu Jury jednogłośnie oceniło występ Juli Joanny Cebuli przyznając I miejsce i Nagrodę Grand Prix.

Uczniowie nie tylko recytowali w języku polskim, ale także i rosyjskim, nie raz można było usłyszeć również poezję śpiewaną.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, natomiast laureaci otrzymali dyplomy – wyróżnienia i Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego – karty upominkowe do zrealizowania w salonie Empik sfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Nauczyciele otrzymali dyplom – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Dla wszystkich uczestników był również poczęstunek.

Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz inne historyczne i współczesne obiekty wzgórza akademickiego.

Realizacja zadania została współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania publicznego.

Za stronę organizacyjną – przygotowanie i przebieg eliminacji wojewódzkich odpowiedzialne były Regina Duda – członek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego i Elżbieta Roehr – wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego.