Zlot Kresowy

W dniu 1 lipca br. w Domu Przyjaźni na Marszałkowskiej odbyło się spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla z uczestnikami Zlotu Kresowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła 10-osobowa grupa działaczy i nauczycieli z Ukrainy ,Białorusi i Federacji Rosyjskiej oraz organizatorzy Zlotu: Władysław Furman, Romuald Kołobudzki – Stobbe, Stefan Załuski, Monika Siemaszko i Jan Rymarowicz. .Prezes SWP-W przekazał informację o działalności Stowarzyszenia i jego znaczenia dla rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą oraz określił możliwości współpracy SWP-W z organizacjami i instytucjami reprezentowanymi przez uczestników Zlotu. Uczestnicy spotkania podzielili się wrażeniami z pobytu w Polsce i przekazali informację o działalności w swoich środowiskach. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód będzie nadal aktywnie wspierać inicjatywy służące współpracy Polski z Polakami za wschodnią granicą.