Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dnia 4 lipca br. odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia „Polska – Wschód” Oddział w Olsztynie z Panem Gustawem Markiem Brzezinem, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W spotkani uczestniczyli: Wiesław Łubiński, Izabela Narożniak, Lilia Symonajć, Kazimierz Zduniuk, Adam Paderewski. Pan Marszałek z zainteresowaniem wysłuchał naszych wypowiedzi dotyczących pracy statutowej Stowarzyszenia, a także propozycji współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Pan Wiesław Łubiński, Prezes Stowarzyszenia w swoim wystąpieniu powiedział, że widzi potrzebę kontynuacji współpracy w dziedzinie kultury, wymiany młodzieży, sportu, turystyki, a zwłaszcza w sferze gospodarczej z partnerami Obwodu Kaliningradzkiego. W tym celu w sierpniu planowany jest wyjazd Zarządu Stowarzyszenia do Kaliningradu, spotkania się z przedstawicielami organizacji Rosja – Polska, tamtejszym biznesem, a także z Konsulatem Generalnym RP. Poinformował również o przygotowaniach do złożenia wizyty na Warmii i Mazurach Pana Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Kolejną propozycją jaką przedstawiliśmy jest utworzenie bazy danych firm – biznesu zainteresowanych współpracą gospodarczą z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Jeżeli chodzi o rozwój turystyki, to ogromne wyzwanie dla naszej branży, a zwłaszcza hotelarzy stwarzają Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku, mecze, które będą odbywały się w Kaliningradzie. Ze względu na bliskie położenie z Obwodem Kaliningradzkim nasza baza noclegowo – restauracyjna jest w stanie przyjąć wielu kibiców zainteresowanych uczestniczeniem w tym wydarzeniu.

Pan Marszałek pozytywnie ustosunkował się do waszych propozycji, powiedział również, że powstały Port Lotniczy Olsztyn – Mazury jest dużym impulsem i szansą rozwoju gospodarczego, zwiększenia ruchu turystycznego, przyciągnięcia kapitału m.in. z Rosji, Białorusi czy też Ukrainy.

Na zakończenie podziękował za możliwość spotkania się i wyraził chęć wsparcia przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział w Olsztynie.