Zebranie Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego

14 marca odbyło się zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  Było to pierwsze zebranie po smutnym wydarzeniu jakim była śmierć Pana dr Marka Miłka – Prezesa Oddziału. Zebrani uczcili pamięć zmarłego wspomnieniem jego wkładu w działalność naszego Stowarzyszenia. Postanowiono aby publikację pokonferencyjną , którą współorganizował  dr Marek zadedykować Jemu wzbogacając ją o wspomnienia  związane z jego działalnością. Zebrani omówili aktualne sprawy wynikające z najbliższymi, planowanymi przedsięwzięciami przez Oddział. Uczestniczący w zebraniu  Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes przedstawili aktualne problemy funkcjonowania Stowarzyszenia oraz omówili zadania do realizacji po XX Kongresie. Postanowiono uzupełnić składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybrano nowego Prezesa Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego, którym został Pan Marek Dutkiewicz i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jana Jarząba.  Nowemu Prezesowi i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej życzymy  powodzenia w realizacji przyjętego przez Oddział programu.