Dzień języka rosyjskiego w Wisznicach

17 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbył się VI Konkurs Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych „Znam i lubię język rosyjski”.  Po raz szósty uczniowie z wielu szkół regionu wykazywali się umiejętnościami we władaniu  językiem rosyjskim. Otwarcia Konkursu dokonał Pan mgr Piotr Osipiuk – Dyrektor LO, który  podkreślił znaczenie tego typu inicjatyw dla popularyzacji języka rosyjskiego. W uroczystym otwarciu uczestniczyli : Janusz Skólimowski – Wicestarosta Bialski,  Piotr Dragan –  Wójt Gminy Wisznice, Alexander Dodonov – Kierownik departamentu języka rosyjskiego w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie, prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz – Prezes Stowarzyszenia nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, prof. dr hab.  Feliks   Czyżęwski – Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie oraz Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek. W swoim wystąpieniu  podczas   otwarcia konkursu Prezes Józef Bryll podkreślił znaczenie znajomości języków obcych w życiu i działalności oraz poinformował o podejmowanych inicjatywach Stowarzyszenia w promowaniu języka rosyjskiego. Wręczył  także  wyróżnienia  przyznane   przez Kapitułę i Zarząd  Krajowy SWP-W : Pani mgr Marcie Jaroszewicz za aktywny udział w nauczaniu języka rosyjskiego i promocję kultury Rosji w środowisku oświatowym powiatu bialskiego oraz Panu Piotrowi Draganowi –Wójtowi Gminy Wisznice za aktywny udział w rozwijaniu trans-granicznej współpracy gospodarczej i kulturalnej z Białorusią. W drugiej części imprezy odbyło się spotkanie nauczycieli języka rosyjskiego z zaproszonymi gośćmi oraz warsztaty językowe dla uczestników konkursu. Podkreślić należy bardzo dobre przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły. Szczególne gratulacje dla uczestników i laureatów Konkursu.