Konkurs językowo – plastyczny w Wisznicach

9 lutego 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na komiks w języku rosyjskim adresowanego do uczniów szkół podstawowych z powiatu bialskiego i sąsiednich powiatów. Przeprowadzony po raz pierwszy w takiej formule nawiązywał w swojej idei do realizowanego od wielu lat konkursu języka rosyjskiego, zatytułowanego „Znam i lubię język rosyjski”, który wcześniej był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, a następnie do uczniów szkół podstawowych z terenu północno-wschodniej części województwa lubelskiego. W bieżącym roku ze względu na uwarunkowania pandemiczne przyjęto inną formułę jego realizacji.

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach ma sukcesy w promowaniu języka rosyjskiego. W roku szkolnym 2012/2013 szkoła otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Uczymy się języka rosyjskiego” na najlepszą szkołę w dziedzinie nauczania języka rosyjskiego. Uczniowie są finalistami etapu centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego i biorą udział w różnorodnych konkursach językowych, recytatorskich, w festiwalach piosenki rosyjskiej. W wisznickim Liceum, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego (PSNiWJR), organizowane są seminaria językowo-metodyczne dla rusycystów z województwa lubelskiego. Liceum w Wisznicach jest przykładem szkoły, która daje uczniom szansę i stwarza warunki do uczenia się dwóch języków kongresowych – języka angielskiego i języka rosyjskiego. Jest to ważne założenie, aby szkoły położone we wschodnich województwach na każdym etapie edukacyjnym miały pełną możliwość nauczania języków zarówno zachodnich, jak i słowiańskich.

Celem konkursu na komiks jest łączenie wiedzy kulturowej o Rosji z umiejętnościami językowymi, uwrażliwienie na kulturę, sztukę oraz rozwijanie zdolności plastycznych i estetycznych uczniów. W konkursie udział wzięło 5 szkół z powiatów: bialskiego, włodawskiego i miasta Biała Podlaska. Nadesłane prace – komiksy – były ciekawe i humorystyczne. Uczniowie wykazali się kreatywnością i w bardzo twórczy i oryginalny sposób zaprezentowali bohatera rosyjskich bajek – Czeburaszkę, który zwiedza Moskwę lub Sankt-Petersburg. Podczas spaceru, oprócz przygód, które przydarzają się ulubieńcowi dzieci i młodzieży, czytelnicy poznają zabytki, symbole, atrakcyjne miejsca wybranego miasta rosyjskiego.

Uroczystość podsumowania konkursu otworzyła Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wiszniach mgr Izabela Sokołowska, która też powitała zaproszonych gości wśród których byli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – Pani Barbara Kociubińska-Koza – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Pani Małgorzata Kadłubowska – Wicedyrektor tegoż Wydziału; samorząd lokalny reprezentował zastępca Wójta Gminy Wisznice – Pan Krzysztof Biełuszka.

Spośród instytucji współpracujących od wielu lat z Liceum Ogólnokształcącym na wspomnianą uroczystość przybyli m.in.: przedstawiciele PSNiWJR, na czele z Prezes Stowarzyszenia – Panią prof. dr hab. Ludmiłą Szypielewicz, a także członek Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód Oddział w Lublinie – Pan prof. dr hab. Feliks Czyżewski. Lokalne instytucje kultury i oświaty, stale uczestniczące w inicjatywach dotyczących języków i kultur słowiańskich, podejmowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, reprezentowali w finale konkursu dyrektorzy poszczególnych placówek; w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty (GOKiO) w Wisznicach występowała Pani mgr Elżbieta Sokołowska, zaś z tutejszej Szkoły Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego przybył na uroczystość Pan mgr Andrzej Nuszczyk.

Komisja konkursowa, w składzie: przedstawiciele Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury Rosyjskiej w Warszawie – Irina Prokopowa oraz Aleksandr Khokhlov, malarz; nauczyciele LO w Wisznicach – Grzegorz Kulicki, nauczyciel muzyki i plastyki, Marta Jaroszewicz, nauczycielka języka rosyjskiego; pracownik GOKiO – Elżbieta Sokołowska, obradowała pod przewodnictwem prof. Ludmiły Szypielewicz. Jury, kierujące się takimi kryteriami, jak: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka wykonania, poprawność językowa, wyłoniło zwycięzców, którym przyznało nagrody i wyróżnienia.

Nagrodzono 6 prac: po 2 za I, II, III miejsce, oraz wytypowano 9 wyróżnień. Autorami 2 prac, które otrzymały ex aequo I miejsce, są: Dominika Saczuk, Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej – praca indywidualna, oraz Jakub Tykałowicz i Igor Tokarski, Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach – praca grupowa; II miejsce (ex aequo 2 prace): Piotr Ignatiuk, Szkoła Podstawowa w Hannie – praca indywidualna, oraz Julia Korszeń i Fabian Demczuk, Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach – praca grupowa; III miejsce (ex aequo 2 prace): Martyna Terlecka, Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach – praca indywidualna, oraz Szymon Matczuk, Szkoła Podstawowa w Hannie – praca indywidualna.

Podczas uroczystości wręczono podziękowania nauczycielkom języka rosyjskiego – opiekunkom uczniów–autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac: Paniom – Danucie Pawluczuk, Mariannie Jakubiuk, Ewie Korszeń, Elżbiecie Szypulskiej, Agnieszce Łotysz.

Uroczystość uatrakcyjniło przedstawienie fragmentu montażu słowno-muzycznego pt. „Utkane z uczuć i marzeń”, przygotowanego i zaprezentowanego przez uczniów Liceum. Dla nauczycieli języka rosyjskiego zaś zorganizowano seminarium językowo-metodyczne „Metodyka nauczania języka rosyjskiego on-line”. Seminarium prowadziła prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz. Organizatorzy ww. konkursu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach dziękują wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom prac uczniowskich. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów konkursu i fundatorów nagród. Są to: Prezes PSNiWJR; Dyrektor RONiK w Warszawie; Wójt Gminy Wisznice; Pan Daniel Dragan, radny powiatu bialskiego; Państwo –Aneta i Piotr Frończukowie oraz Agata i Bogdan Linkiewiczowie. Za opiekę merytoryczną i artystyczną nad pracami uczniów dziękujemy nauczycielkom, Paniom: Ewie Korszeń – ZPO w Łomazach, Danucie Pawluczuk – Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej, Mariannie Jakubiuk – Szkoła Podstawowa w Hannie, Elżbiecie Szypulskiej – Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach, Agnieszce Łotysz – Szkoła Podstawowa w Wyrykach.

Organizatorom serdecznie gratulujemy.