Zebranie Zarządu Krajowego

16 grudnia 2020 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Po raz pierwszy zebranie realizowane było online, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, prezesi Oddziałów SWP-W i kierownictwo Krajowej Komisji Rewizyjnej.  Zebranie prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W porządku obrad znalazły się : 1.Informacja o aktualnych sprawach dotyczących Marszałkowskiej 115, 2. Założenia przeprowadzenia Kampanii sprawozdawczo – wyborczej w SWP-W w 2021 roku, 3.Informacja o działalności SWP-W w IV kwartale 2020 roku oraz sprawy wniesione. Aktualne problemy siedziby Stowarzyszenia omówił uczestniczący w obradach Mecenas Andrzej Gryn. Odpowiedział  też na pytania oraz problemy podniesione i zgłoszone przez członków Zarządu. W tej sprawie podjęta została uchwała dotycząca  przedłużenia ważności aktu notarialnego. W odniesieniu do pkt.2 po dyskusji Zarząd podjął uchwały dotyczące  przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Stowarzyszeniu. Powołana  została Komisja Kongresowa i jej zespoły. Zarząd przyjął  także informację o działalności w IV kwartale br. oraz podjął uchwałę  wyrażającą zgodę na przesuniecie terminu przyjęcia projektu budżetu na 2021 w związku z trwającym stanem epidemicznym i wynikającymi z  niego skutkami. Życzenia Świąteczne
i Noworoczne przekazał uczestnikom  zebrania Ks. prof. dr hab. Edward Walewander- Prezes Oddziału, członek Prezydium ZK ,Kapelan naszego Stowarzyszenia. 

Zebranie Zarządu zakończył życzeniami prezes Stowarzyszenia.