Debata na Marszałkowskiej (online)

Rada Naukowa Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW  – Katedra Studiów   Wschodnich i SWP-W  przeprowadziły w dniu 11 grudnia 2020 r., czwartą już w br. Debatę „okrągłego stołu” /wcześniej poświęconych Ukrainie, Białorusi, Nagórnemu Karabachowi/ na temat: „Polska i Rosja we współczesnej Europie. Co mogą/powinni zrobić Polacy i Rosjanie dla poprawy dobrosąsiedzkich relacji?”. Debatę otworzył Józef Bryll- Prezes SWP-W stwierdzając że mimo okresu epidemicznego, przestrzegając obowiązujące zasady staramy się aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu dobrych relacji z państwami za naszą wschodnią granicą. Polska racja stanu nakazuje nam abyśmy ułożyli sobie jak najlepsze stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami, szukajmy więc i na tej debacie takich przesłanek i propozycji  działań aby współtworzyć możliwości rozwiązania sporych problemów szczególnie w stosunkach Polski z Rosją. Prowadzenie debaty przejął  prof. Józef Tymanowski – Przewodniczący Rady Naukowej udzielając głosu Ambasadorowi Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – Sergiejowi Andrejewowi. który podziękował za inicjatywę Debaty powitał zebranych i życzył owocnych obrad. W tej części Debaty wystąpił prof. Andrzej Wierzbicki z UW. Dalsze obrady poprowadził moderator, dr Paweł Stawarz – Sekretarz Rady Naukowej, który otworzył dyskusję. W dyskusji zabrali głos: prof. Stanisław Bieleń -Uniwersytet Warszawski, prof. Alicja Stępień – Kuczyńska – Uniwersytet Łódzki, dr Dmitryj Ofitserov- Bielski-Rosyjska Akademia Nauk, dr hab. Danuta Chmielowska -UW, prof. Andrzej Stelmach – Uniwersytet A, Mickiewicza w Poznaniu, prof. Mirosław Minkiewicz – Rektor Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Siedlcach, prof. Joachim Diec – Uniwersytet Jagielloński, Aleksander Nosowicz – Bałtycki Uniwersytet Federalny w Kaliningradzie, prof KUL dr hab. Kinga Machowicz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, dr Artiom Barykin – Petersburski Uniwersytet Państwowy i dr Jerzy Smoliński – SWP-W i SWP-R. W wypowiedziach dyskutantów zawarta była negatywna ocena stanu stosunków Polska – Rosja. Przyczyn tego stanu należy szukać w przesłankach historycznych, wydarzeniach ostatniej dekady
/w tym konflikty Rosji z Gruzją i Ukrainą/, odrębna strategia rozwoju Rosji nie akceptowana przez świat zachodni, agresja środków masowego przekazu , stosowania sankcji, próby izolowania Rosji. Większość dyskutantów postulowała zaprzestania tych szkodliwych dla pokoju światowego działań i podjęcie prac na rzecz budowy środków wzajemnego zaufania i rozpoczęcie wzajemnie korzystnej współpracy w dziedzinie: kultury, nauki i gospodarki. Będzie to proces wymagający dużej cierpliwości i rozwagi. Podsumowania Debaty dokonał prof. Józef Tymanowski. Stwierdził, iż Debata miała merytoryczny i rzeczowy charakter. Podkreślił, iż wszystkie wypowiedzi będą przedmiotem analiz Rady Naukowej i będą też opublikowane. Zgłoszone wnioski będą wykorzystane w pracy SWP-W i SWP-R. Będzie też  kontynuowana dyskusja poświęcona współpracy polsko – rosyjskiej.