Zebranie Zarządu Krajowego

12 czerwca br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.
W zebraniu udział wzięli prezesi Oddziałów  i członkowie prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej.  W porządku obrad zebrania znalazły się: informacja w sprawie Marszałkowskiej 115 – aktualny stan, sprawozdanie finansowe SWP-W za 2018 rok  i sprawy wniesione . W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele kancelarii prawnych prowadzących sprawy  naszego Stowarzyszenia. Zarząd wysłuchał informacji o aktualnym stanie spraw dotyczących siedziby Stowarzyszenia. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego dokonał prezes Józef Bryll a  sprawozdanie  przedstawiła główna księgowa SWP-W  Zofia Aldona Sikorska zwracając uwagę na trudne problemy wynikające  z przebiegu roku 2018. Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Saturnin Kampioni. Po dyskusji Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok   2018  składającego się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji. W sprawach wniesionych omówione zostały sprawy decyzji Sądu Apelacyjnego i spółek „Finryan”.   Posiedzenie Zarządu zakończyło uroczyste wręczenie Dyplomów Honorowych SWP-W Jubilatom Andrzejowi Morelowi
i Bartłomiejowi Garczykowi. Jubilatom życzymy „Sto lat”.