Zebranie Zarządu Klubu Absolwentów

2 września 2016 r. w „Domu Przyjaźni” zebrał się Zarząd Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich), wybrany na Krajowym Zjeździe, w dniu 25 czerwca br. Zarząd liczy 11 członków. Na zebraniu wybrano prezydium Klubu w składzie: Adam Zaborowski – przewodniczący, Dariusz Cychol – wiceprzewodniczący i Andrzej Michniewski – wiceprzewodniczący.

Zarząd Klubu Absolwentów zobowiązał swoich członków do aktywnego uczestnictwa w Konferencji naukowej poświęconej „Roli i znaczeniu Federacji Rosyjskiej we współczesnej Europie”, która odbędzie się 23 września br. na Uniwersytecie Warszawskim. Jej organizatorami są Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Zarząd Główny Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja.

Zarząd zaakceptował program pobytu w Polsce, w dniach 19-30 września, delegacji studentów i wykładowców MGIMO z Moskwy. Członkowie Zarządu będą realizatorami wielu punktów programu, a 21 września są wyłącznymi organizatorami całego dnia pobytu delegacji, planując wyjazd do Kazimierza nad Wisłą, spotkanie z polskimi dyplomatami – absolwentami MIGMO i seminarium dyskusyjne poświęcone możliwościom rozwoju współpracy polskich i rosyjskich środowisk studenckich.

W zebraniu Klubu Absolwentów uczestniczyli także: Józef Bryll, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza.