Polsko – Kazachstańskie Forum Gospodarcze

W dniu 23 sierpnia 2016 roku w warszawskim hotelu Sheraton, z okazji państwowej wizyty w Polsce Prezydenta Republiki Kazachstanu, pana Nursułtana Nazarbajewa, odbyło się Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia były Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ambasada Republiki Kazachstanu w Polsce oraz Kaznex Invest, przy wsparciu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód reprezentował na Forum Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego.

Wizyta Prezydenta Kazachstanu w Polsce była znakomitą okazją do wzmocnienia dialogu gospodarczego Polski i Kazachstanu angażującego samorząd gospodarczy, struktury regionalne oraz przedsiębiorców obu krajów. Prezydenci Polski i Kazachstanu uświetnili swoją obecnością to ważne wydarzenie gospodarcze. W Forum wzięli także udział szefowie resortów gospodarczych obu krajów.

Forum było również płaszczyzną prezentacji dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość w zakresie współpracy regionalnej, w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości, a także finansowych instrumentów wspierania wzajemnej współpracy. Jako sektory priorytetowe wskazano: sektor spożywczy, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz technologie i produkcję maszyn powiązanych z tym sektorem, sektor rolniczy, zalesianie, sektor budowlany, produkcję materiałów budowlanych i materiałów wykończeniowych, sektor deweloperski, sektor metalurgiczny, sektor energetyczny (w tym alternatywne źródła energii), gospodarka komunalna (kanalizacja, termomodernizacja, gospodarka odpadami – ich utylizacja, recycling), produkcja środków transportu publicznego.

W trakcie Forum odbyła się ceremonia podpisania umów i porozumień na poziomie instytucjonalnym, regionalnym jak również biznesowym oraz spotkania B2B dla polskich i kazachstańskich firm.