Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

Pod przewodnictwem prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla w dniu 11 kwietnia br. obradowało Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Głównym tematem zebrania było przygotowanie bilansu
Stowarzyszenia pod obrady Zarządu Krajowego. Prezydium wysłuchało również informacji o przebiegu 49 Olimpiady Języka Rosyjskiego . Przygotowanie i przebieg Olimpiady potwierdzają utrzymujące się od kilku lat zainteresowanie uczniów tą formą pogłębiania znajomości języka naszych sąsiadów. W kolejnych punktach posiedzenia członkowie Prezydium zapoznali się z informacją o przebiegu spraw związanych z udziałami SWP-W w Euroad- Leasing Sp.z o. o. oraz wysłuchali informacji o bieżących wydarzeniach realizowanych w Oddziałach i w Warszawie. Prezydium podjęło uchwałę o odbyciu kolejnego posiedzenia Zarządu w czerwcu br. dla omówienia bilansu Stowarzyszenia za 2017 r.