Przyjaźń – Dustlik

6 kwietnia w Chełmie Stowarzyszenie „Przyjaźń – Dustlik”    zorganizowało obchody „Święta Wiosny”- Navruz. W pierwszej części obchodów odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Komitetem przy Gabinecie Ministrów Uzbekistanu reprezentowanym przez Pana Kamuliddiu N. Ishankhadjeaeva – Zastępcę Szefa a Stowarzyszeniem „Dustlik – Przyjaźń” z Panią Ireną Tagijevą. Uroczystość z udziałem Wiceprezydenta Miasta Chełm Józefa Górnego , Konsula Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Murufa Karimova, Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józefa Brylla poprzedziła prezentacja Uzbekistanu i Miasta Chełm, uczestniczyli w niej:  członkowie Stowarzyszenia, przedsiębiorcy ,przedstawiciele Lubelskiego Klubu Biznesu i pracownicy naukowi kilku uczelni. W godzinach popołudniowych w Sali Muzeum Ziemi Chełmskiej miały miejsce uroczyste obchody „Święta Wiosny”. Wśród licznie przybyłych mieszkańców i gości byli ; Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Konsul Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Murufa Karimov, Dyrektor Zespołu Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – Mirosław Wróblewski, Prezes SWP-W Józef Bryll, Wiceprezydent Miasta Chełm Józef Górny , Przewodniczący Rady  i Radni Miasta Chełm. Uroczystość otworzyła Prezes Irena Tagijeva przedstawiając swoje przeżycia związane z obchodami tego Święta w Uzbekistanie. Wypowiedzi Pani Prezes towarzyszył pokaz  multimedialny prezentujący obchody Święta Wiosny. Wspaniały pokaz kultury Uzbekistanu oraz konkurs wiedzy dla studentów to kolejne punkty bardzo ciekawego programu. Podczas uroczystości Prezes Józef Bryll wręczył Pani Prezes Irenie Tagijevej Dyplom Honorowy Stowarzyszenia przyznany przez Kapitułę i Zarząd Krajowy Stowarzyszeniu „Dustlik – Przyjaźń” za wieloletnią współpracę na rzecz promocji Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorom i osobiście Pani Irenie Tagijevej serdecznie gratulujemy przeprowadzenia „Święta Wiosny”.6