Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

16 listopada  2022 roku pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się  zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie łączonym  z wykorzystaniem platformy ZOOM. W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, Przew. Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz, Prezes  Honorowy Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz i Główna Księgowa SWP-W Z.A. Sikorska.
W porządku obrad zebrania  Prezydium znalazły się: stan przygotowań budżetu Stowarzyszenia na 2023 rok, realizacja uchwały Zarządu Krajowego SWP-W z czerwca 2022 roku, propozycje nowych inicjatyw Stowarzyszenia i sprawy wniesione. Założenia do projektu budżetu SWP-W na 2023 rok przedstawiła P. Z.A Sikorska. Uwarunkowania nowego budżetu wynikające z trwającej pandemii i rosnącej inflacji przedstawił prezes Stowarzyszenia. Po wypowiedziach i dyskusji członkowie Prezydium przyjęli informację, rekomendując przygotowanie projektu budżetu na zebranie Zarządu Krajowego Stan realizacji uchwały Zarządu Krajowego z czerwca 2022 roku przedstawili prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek. Materiał w tej sprawie uzupełniany został zapoznaniem członków Prezydium z aktualnym stanem prawnym Marszałkowskiej 115. Po dyskusji Prezydium postanowiło dokonać podsumowania stanu realizacji uchwały na zebraniu Zarządu Krajowego i rekomendowało podjęcie uchwały regulującej bieżący stan prawny Marszałkowskiej 115. Nowe inicjatywy w Stowarzyszeniu przedstawił wiceprezes L. Solarek, zostaną one włączone do planów pracy na 2023 rok. Prezydium Zarządu Krajowego podjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia Zarządu Krajowego w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w trybie łączonym ( udział bezpośredni i zdalny) w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie. Proponowany porządek obrad: Informacja o realizacji uchwały Zarządu Krajowego z czerwca br., projekt budżetu Stowarzyszenia na 2023 rok . Sprawy wniesione zakończyły zebranie Prezydium.