Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

31 sierpnia  2022 roku pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się  zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie hybrydowym przy użyciu platformy ZOOM. W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz i Prezes  Honorowy Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz.

W porządku obrad zebrania  Prezydium znalazły się: aktualny stan spraw Marszałkowskiej 115, realizacja uchwały Zarządu Krajowego SWP-W z czerwca 2022 roku, propozycje do nowych inicjatyw Stowarzyszenia i sprawy wniesione. Informację dotyczącą budynku przy Marszałkowskiej 115 przedstawił prezes Stowarzyszenia. Po wypowiedziach i dyskusji członkowie Prezydium przyjęli informację z rekomendacją kontynuacji działań wspólnie z kancelarią reprezentującą SWP-W w tej sprawie. Stan realizacji uchwały Zarządu Krajowego z czerwca 2022 roku przedstawili prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek. Po dyskusji Prezydium postanowiło dokonać podsumowania stanu realizacji na kolejnym zebraniu w październiku br. Do punktu 3 obrad uczestnicy zgłosili propozycje nowych inicjatyw, które stanowić będą uzupełnienie zapisów programowych po XXI kongresie realizowanych głownie w 2023 roku. Propozycje zostaną przygotowane i przedstawione na zebranie Prezydium i Zarządu. Sprawy wniesione zakończyły zebranie Prezydium. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia zaprosił uczestników na spotkanie zorganizowane przez SWP-W
i Wydawnictwo z  izraelskim prozaikiem Yakovem Shechterem autorem dwóch książek wydanych w Polsce przez Wydawnictwo Poznanie w 2021 i 2022 roku.