Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

25 września br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  W porządku obrad przewidziano dyskusję nad informacjami o działaniach i inicjatywach Stowarzyszenia w okresie lata 2019, w tym informację o wypoczynku  dzieci z polskich rodzin z Białorusi i Ukrainy zorganizowanego przez Oddział Lubuski w Zielonej Górze i o międzynarodowym obozie archeologicznym w Koninie oraz  tematy: Marszałkowskiej 115 , stan wykorzystania majątku SWP-W na 31.08.2019 i sprawy wniesione. Prezydium wyraziło wysokie uznanie dla organizatorów „Lata 2019” i przyjęło ustalenia do działania na 2020 rok. W sprawach dotyczących Marszałkowskiej 115 członkowie Prezydium przyjęli informację o  aktualnej sytuacji i zaakceptowali dalsze działania. W dyskusji pozytywnie odniesiono się także do stanu wykorzystania majątku i zaproponowano podjęcie dalszych działań na najbliższy okres. Przy omawianiu tematu Marszałkowska 115 prezydium wysłuchało artykułu przygotowanego przez ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra  pt. „Dom Przyjaźni w Warszawie”. Artykuł  zostanie opublikowany na www i w specjalnym wydawnictwie. W sprawach wniesionych prezes Stowarzyszenia zapoznał Prezydium ze stanem finansów SWP-W oraz najbliższymi i proponowanymi działaniami Stowarzyszenia. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego zaplanowano na listopad br.