Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

13 lutego br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się zebranie  Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. W  porządku zebrania  znalazły się  tematy związane z przyjęciem planu imprez na 2019 rok , sprawy gospodarcze związane z siedzibą Stowarzyszenia na Marszałkowskiej 115,   informacja o przygotowaniu kolejnej edycji „Puszkiniany”  oraz  informacja o udziale Stowarzyszenia  w przygotowaniu i przeprowadzeniu 50 Jubileuszowej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Prezydium przyjęło plan  imprez na 2019 rok oraz   założenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem „Puszkiniany” i 50 Olimpiady Języka Rosyjskiego. W sprawach gospodarczych przedstawiona została informacja o podjętych działaniach w sprawie Marszałkowskiej 115 oraz związanych z zabezpieczeniem siedziby w energię elektryczną.  Prezydium ustaliło  datę kolejnego zebrania, które zaplanowano na dzień 10 kwietnia  br.  Informacje bieżące zakończyły zebranie Prezydium.