Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

28 lutego 2024 roku  odbyło się  kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego
SWP-W, które realizowane było w systemie łączonym z wykorzystaniem platformy ZOOM. W zebraniu  prowadzonym przez prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla uczestniczyli członkowie Prezydium oraz przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz. 

W porządku obrad znalazły się:  informacja o decyzji Sądu Rejestrowego w sprawie Struktury Stowarzyszenia – realizacja uchwały Zarządu Krajowego, informacja nt. stanu spraw dotyczących Marszałkowskiej 115 i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium”, dyskusja na temat nowych propozycji do działalności i sprawy wniesione. Podstawą do dyskusji były przesłane wcześniej materiały oraz informacje przekazane przez prezesa Stowarzyszenia. Zaakceptowane zostały propozycje działań dotyczących Marszałkowskiej 115 oraz  rozwiązania spraw dotyczących Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium”.

W wyniku  dyskusji nad propozycjami Oddziałów do działania w 2024  roku Prezydium po  dyskusji podjęło uchwałę  rekomendującą wybrane inicjatywy do  podjęcia  w br. Sprawy wniesione zakończyły zebranie Prezydium.