Koncert Galowy XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu „ Piosenka Białoruska 2024”

W dniu 2024.03.03 w Białymstoku odbył się Koncert Galowy XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu „ Piosenka Białoruska 2024”. Przedsięwzięcie kulturalne miało miejsce w sali Filharmonii Podlaskiej. Występowały zespoły oraz soliści, którzy zwyciężyli w eliminacjach powiatowych Festiwalu. W Koncercie Galowym wzięło udział ponad 200 wykonawców. Dodatkową atrakcją były występy zespołu tanecznego „ Podlaski Wianok”. Festiwal był dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego. Jednym ze sponsorów było Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód za co panu prezesowi Józefowi Bryllowi podziękował przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego dr Bazyli Siegień.

Podlaski Oddział Wojewódzki SWP-W od lat współpracuje z BTSK. Na zaproszenie pana Przewodniczącego udział w Festiwalu wzięli prezes Podlaskiego Oddziału Witalis Kuryłowicz oraz wiceprezes Agnieszka Nazaruk Zdanuczyk.